Din Eğitimi

  • Anasayfa
  • Mağaza
  • Din Eğitimi
  • / 4 Adet Ürün Bulundu

Din Eğitimi


Bu kitapta, Cumhuriyet Dönemi boyunca ülkemizde benimsenen ahlak eğitimi politikaları ve anlayışları ile bunların örgün eğitim kurumlarına nasıl yansıtıldığı ortaya konulmaktadır. Söz konusu politika ve anlayışlar ile ilgili değerlendirmeler, dönemlerin eğitime y&...

1982 yılından itibaren devlet okullarında zorunlu olarak okutulmaya başlanan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (DKAB) dersinin anayasal statüsüne ilişkin çeşitli toplum kesimlerinden itirazlar gelmektedir. Bazı Alevî kesimlerle birlikte çeşitli ateist çevreler de DKAB dersinin zorunluluğuna karşı ç...

Asırlar boyunca İslâm dünyasının örgün eğitim kurumları olan medreselerde gerçekleştirilen yüksek din eğitiminin ülkemizde üniversite bünyesinde yer alması ilk defa, II. Abdülhamit Dönemi’nde dördüncü kez açı...

Tamamen özgün içerik ve tablolama

Vektörel olarak işlenmiş harfler

Her yaşa hitap eden sade içerik

Gözü gönlü zihni yormayan tasarım

On bin saati aşkın fikir, emek, çaba

Kısa sür...

    Sayfa:
  • 1