Ateist Çevrelere Göre S/Zorunlu Din Dersleri

  • Anasayfa
  • Tüm Ürünler
  • DİN
  • Ateist Çevrelere Göre S/Zorunlu Din Dersleri


100 TL80 TL
Ürün Markası : Maarif Mektepleri
Ürün Kodu : MRF00

Stok Durumu: Stokta Var

1982 yılından itibaren devlet okullarında zorunlu olarak okutulmaya başlanan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (DKAB) dersinin anayasal statüsüne ilişkin çeşitli toplum kesimlerinden itirazlar gelmektedir. Bazı Alevî kesimlerle birlikte çeşitli ateist çevreler de DKAB dersinin zorunluluğuna karşı çıkmaktadırlar.  Ülkemizde din eğitimine ilişkin birçok meselede olduğu gibi bu meselede de genelde bilimsel yaklaşım yerine politik/ideolojik karşıtlıklar üzerinden ve birbirini tam anlamadan tartışmalar yürütülmektedir. Bu tartışmalar, çözüm üretmek yerine meseleyi daha da karmaşıklaştırıp toplumda kutuplaşmayı artırmaktadır. Bu önemli konuyu çözümsüzlüğe mahkûm etmemek için öncelikle DKAB dersinin zorunluluğuna karşı çıkanların taleplerinin ve itiraz gerekçelerinin bilimsel bir zeminde incelenmesine ve bu itirazlara çözüm olabilecek politikalar üretilmesine ihtiyaç vardır. İşte bu ihtiyaçtan hareketle bu araştırmada ateist çevrelerin DKAB dersinin zorunlu olmasına karşı çıkma gerekçeleri analiz edilmiş değerlendirilmiştir.