Cumhuriyet Dönemi Ahlak Eğitim125 TL100 TL
Ürün Markası : Maarif Mektepleri
Ürün Kodu : MRF0019

Stok Durumu: Stokta Var

Bu kitapta, Cumhuriyet Dönemi boyunca ülkemizde benimsenen ahlak eğitimi politikaları ve anlayışları ile bunların örgün eğitim kurumlarına nasıl yansıtıldığı ortaya konulmaktadır. Söz konusu politika ve anlayışlar ile ilgili değerlendirmeler, dönemlerin eğitime yön veren şahsiyetlerinin görüşleri, hükümet programlarında belirlenen eğitim amaçları ve kültür politikaları, yapılan Maarif ve Milli Eğitim Şuraları, Din Bilgisi, Ahlak Dersleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri öğretim programları ve ders kitaplarına dayanmaktadır.


Cumhuriyet Dönemi eğitim tarihi boyunca örgün eğitim kurumlarında, din derslerinin bu kurumlardan uzaklaştırıldığı dönem dışarıda tutulursa, başlangıçta milli ahlak vurgusu çokça yapılsa da çoğu zaman dini-milli değerler işbirliğini esas alan ve zamanla evrenselliğe yönelen bir ahlak eğitimi yaklaşımının benimsendiği ve uygulandığı görülmektedir.


Kitap, bunlar ile birlikte siyasi tarihi de dolaylı olarak ele alan bir eğitim tarihi çalışmasıdır.