ERSİN ÖZARSLAN

  • Anasayfa
  • Tüm Ürünler
  • ERSİN ÖZARSLAN


Erzurum-Tortum’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Erzurum’da okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ömer Faruk Akün nezaretinde hazırladığı “Bahaeddin Özkişi’nin Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Araştırma” başlıklı lisans teziyle mezun oldu.


Ege Üniversitesi’nde okutman oldu. Basın dili araştırma görevlisi olarak Gazi Üniversitesi’ne geçti. Doktora öğrenimi için Amerika’ya gitti. Tampa ve Southern Colorado üniversitelerinde yabancı dil öğrendi. Columbia Üniversitesi’nde doktora adayı olarak lisansüstü öğrenimini sürdürdü. “Orta Asya Yeni Türk Yazı Dilleri ile Anadolu Sahası Türk Yazı Dili Üzerinde Mukayeseli Bir Çalışma” konulu tez projesinin kabul edildiği ikinci yılın sonunda, Gazi Üniversitesi senatosu sebepsiz olarak süresini uzatmadığı için geri döndü. Saha değiştirerek Yeni Türk Edebiyatı alanında Erzurum Atatürk Üniver¬sitesi’nden yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. Kadrosu verilmeyip altı yıl bekletildi. Doçent olduktan sonra kadro alabildi. Dersleri programdan kaldırıldı. Başka ders verilmediği için bir dönem derse giremedi.


2009-2010 ve 2011-2012 ders yıllarında misafir öğretim üyesi olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı derslerini okuttu. Millî Eğitim Bakanlığı Çocuk Yayınları Yayın ve Danışma Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.
Edebiyata şiirle girdi. İlk kalem tecrübeleri Erzurum’da mahallî gazetelerde yer aldı. Özarslan’ın şiir, hikâye ve yazıları Açık Pencere, And, Aprınçor, Dergâh, Eğitim, Gümüşkalem, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Türk Dili gibi kültür ve sanat dergilerinde yer aldı. Edebiyatta yerli değerlerden insanlığa doğru yönelen bir çizgiyi takip etti.


Açık Pencere ve Harsiyât dergilerinin kurucusu ve yayıncısı olan Özarslan hâlen Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığını deruhde etmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.


Kitapları:
Düşünce Ufuklarında -Erol Güngör’ün Sanat, Edebiyat, Dil ve Tercüme Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri, Şiirden Coğrafyaya-Ârif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Mekân Endişesi, Said Paşa: Gazeteci Lisânı, Ömer Seyfeddin-Yalnız Efe ve Diğer HikâyelerKitapları