Kavimler Göçü

Kavimler Göçü
26 Aralık

Kavimler Göçü

0 Yorum

İlkokulda ve Lisede bolca duyduğumuz bir hadise olan Kavimler Göçü'nü sizi sıkmak amacıyla bildiğiniz bilgileri ısıtarak tekrar tekrar anlatmayacağım.

İlkokulda ve Lisede bolca duyduğumuz bir hadise olan Kavimler Göçü'nü sizi sıkmak amacıyla bildiğiniz bilgileri ısıtarak tekrar tekrar anlatmayacağım.

Kavimler Göçü bize bir çok kez anlatılmış fakat eksik veya fazla yüzeysel bırakılmış bir hadisedir.Çoğumuzun aklında bir şey kalmaz,kalanlarda yanlış veya eksik olur.

İşte sık bilinen bu yanlışlar ve doğruları:


1.Kavimler Göçü bir çok barbar kavimi oluşturdu.
Yanlış ! Kavimler Göçü'nü yapan kavimlerin çoğu MS 2.yüzyılda ortaya çıkmıştır.
2.Hunlar kovaladı,barbar kavimler kaçtı.
Tam tersine Kavimler Göçü,Hunların Çin egemenliği altında kalmamak için Aral gölü ve Hazar denizi yakınlarına kaymasıyla başlar.
3.Kavimler Göçü ile İlkçağ kapandı Ortaçağ açıldı.
Ortaçağ'ı başlatan olay Kavimler Göçü değil-Kavimler Göçü'nün sebep olduğu-476'da Cermen Heruli kavmi lider Odoacer'in liderliğinde Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıdır.
4.Kavimler Göçü yaşanmaması gereken kötü bir olaydı.
Tarihte olmuş olaylar reddedilemez ve silinemez.Bu sebeple Kavimler Göçü olmuştur ve etkileri hiçbir zaman kaldırılamayacaktır.Bunun yanında Kavimler Göçü'nün birçok olumsuz etkisi olmakta birlikte,Avrupa'ya günümüz şeklini veren mühim ve incelenmesi gereken bir hadisedir.

0 Yorum