Güven Toplumu110 TL88 TL
Ürün Markası : Maarif Mektepleri
Ürün Kodu : MRF0024

Stok Durumu: Stokta Var

Güven, modernlik ve onunla bağlantılı olarak küreselleşme ile birlikte anlam değişimine uğramıştır. Modernlik ve küreselleşme, insanlığın önüne çok ciddi bir güven bunalımı sorununu getirip koymuş bulunmaktadır. Bugünün teknoloji ve internet dünyasında küresel bir güven yokluğu ve yoksunluğu, neredeyse bütün toplumları kuşatmıştır. Başta Avrupa olmak üzere birçok toplumda rasyonel ve seküler temelde gerçeklik kazanan güven, toplumsal ilişkileri kaygan bir zemine taşıyan ve aslında kendi içinde güvensizliği besleyen bir olgudur. Güvensizlik, modernliğin insanlığı yüz yüze getirdiği en ciddi problemlerden ve dolayısıyla insanlığın sırtına koyduğu en ağır yüklerdendir.

Bugün bütün dünyada, toplumlarda, toplumsal ortamlarda ve toplumsal ilişkilerde bir güven sorunumuz olduğu açıktır. Güven sorununa bağlı olarak bir sevgi, saygı, samimiyet, özen, nezaket, dürüstlük, emanete sahip çıkma, sözünde durma, ahde vefa, özveri, medeniyet, hak ve hukuka riayet sorunumuz olduğu çok barizdir. Net bir şekilde anlaşılıyor ki, insanlık bir güven dünyası, güven toplumu inşa etme ihtiyacı içindedir.  

Gerçekten de “Günümüz toplumlarının en acil ihtiyacı nedir?” diye sorulsa, herhalde “Güvendir.” cevabı en doğrusu olacaktır.

Çağdaş güvensizlik dünyasında insanlığın en acil ihtiyacı olan güvene, güvenilir bir dünyaya kavuşması için Müslümanların Kur’anî ve Nebevî bir güven anlayışıyla hareket etmek zorunda oldukları kesindir.